Hurtownia odzieży BHP Magros

Wypadek w miejscu pracy - jak sobie radzić?

Wypadki w miejscu pracy powinny być oczywiście rzadkością. Bardzo często powodują one przestoje w wykonywanych czynnościach i wprowadzają komplikacje. Nie bez znaczenia jest również nerwowa atmosfera, która często również jest wówczas wyczuwalna. Takich zdarzeń jednak nie da się unikną i często można jedynie minimalizować ich skutek oraz zakres. Wskazane są wcześniejsze szkolenia dotyczące zasad postępowania oraz zachowania w celu przeciwdziałaniu takim wypadkom. Dobrane stosownie do samej działalności w większości przypadków są rozwiązaniem problemów. Jednocześnie należy zauważyć, że w przypadku takich zdarzeń powinno się zastosować odpowiednią procedurę postępowania. Wiąże się to między innymi z dzieleniem poszkodowanemu odpowiedniej pierwszej pomocy. Do tej czynności powinny zostać odpowiednio przeszkolone osoby. Należy również mieć na uwadze, aby takich osób było kilka w firmie. Wówczas podczas pracy zmianowej lub urlopu nie ma problemu z zabezpieczeniem osoby na stanowisku w razie wypadku. Należy w razie konieczności wezwać odpowiednie służby, które będą w stanie udzielić bardziej profesjonalnej pomocy poszkodowanemu. Dodatkowo obowiązkowo należy zabezpieczyć w zależności od sytuacji od osób postronnych lub ponownym uruchomieniem maszyn lub urządzeń. W dalszych etapach oraz procedurach powinno się powiadomić odpowiednie służby, inspektora i przeprowadzić procedurę powypadkową.

Powinno znaleźć się to w dokumentacji firmy, która w razie konieczności powinna wyciągnąć ze zdarzenia wnioski i zastosować procedurę naprawczą. Należy tu postępować zgodnie z wytycznymi, ponieważ zaniechania w tej kwestii mogą skutkować karami, szczególnie, jeżeli będą one miały charakter ciężki bądź śmiertelny. Później z tych danych tworzone są odpowiednie statystyki, pozwalające na określenie częstotliwości wypadków w skali firm, branż i w całym kraju.